Mobilitat

creixement personal i professional

"Les experiències de mobilitat, especialment aquelles vinculades a algun projecte són una oportunitat per al teu creixement personal i professional; és per això que moltes persones joves us hi mostreu interessades. Hi ha molts programes de mobilitat internacional dirigits a joves, cadascun d’ells amb característiques diferents; escull el que s’adapti més a tu. Al territori, qui presta serveis de mobilitat internacional és Obre’t Ebre, una entitat que rep i envia a joves arreu del món"

Treball a l’estranger

 Treball remunerat

Una opció de mobilitat internacional és fer-ho amb una feina remunerada. Hi ha una sèrie de borses de treball per treballar a altres països que pots fer servir per buscar feina.

Treball a canvi d’allotjament i manutenció 

Hi ha programes i iniciatives de mobilitat internacional que promouen una relació on la persona treballa a canvi de sostre i menjar. Cadascuna de les propostes tracta sobre diferents  àmbits de treball, consulta-les i escull la que més s’adequï al que estàs buscant.

Au-Pair
WWOOFing
Workaway
Helps
Trabajar por el mundo 

 

Pràctiques a l’estranger

TLN Mobilicat

El Programa TLN Mobilicat és una línia de subvencions per donar suport a les entitats que disposin de projectes de mobilitat transnacional, per tal que les persones joves realitzin pràctiques formatives no remunerades en entitats o empreses, públiques o privades, d’estats membres de la Unió Europea.

Eurodisea 

Eurodisea, el primer programa de l’Assembea de les Regions d’Europa que pretén augmentar les oportunitats de les persones joves europees a l’hora d’iniciar la seva vida professional, a través d’oferir experiències de treball a l’estranger.

Cos Europeu de Solidaritat

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea l’objectiu de la qual és crear oportunitats perquè els joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tot Europa.

 

Voluntariat

Estades solidàries

Estades de contacte amb la població local que oscil·len entre un mes i mes i mig. Pe Participar-hi es paga una quota i s’ha de superar un procés de selecció.

Camps de treball 

Els camps de treball són estades d’estiu en projectes de contacte i intercanvi amb una comunitat, per a persones d’entre 14 anys  i 29 anys, que poden ser a Catalunya, en altres Comunitats Autònomes de l’Estat o bé a l’estranger.

Brigades internacionals

Procés formatiu sobre el context internacional i viatge a la comunitat on l’ONG treballa. El viatge I manutenció els paga la persona participant I a més es paga una quota. El temps oscil·la entre un i tres mesos.

Cos Europeu de Solidariat

Es tracta d’un programa de voluntariat completament finançat, que oscil·la entre els 15 dies I els 365 dies. Poden ser internacionals o dins del mateix país I, en acabar, es reconeix la tasca mitjançant un certificat.

Vacances solidàries

Empreses amb responsabilitat civil que organitzen vacances solidàries.

 

Intercanvis professionals

Erasmus+

Programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en educació, formació, joventut i esport. És un programa on es finança el bitllet, la manutenció I l’allotjament I que pot tractor diverses temàtiques en funció del projecte.

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!

Segons el Nou Reglament General de Protecció de Dades, o RGPD (reglament (UE) 2016/679) li informem que el responsable de recopilar i tractar les seves dades serà l'Ajuntament d'Amposta. La finalitat de les dades aquí recopilades serà únicament la de poder gestionar les consultes rebudes. Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat.