Pla Local de Joventut

procés participatiu

"Redacció del Pla Local de Joventut 2021-2024, a través d’un procés participatiu. Una gran oportunitat per escoltar la veu dels i les joves i entendre les seves necessitats per poder dissenyar l’estratègia i les accions que han de definir les polítiques de joventut dels propers quatre anys"

Què és un Pla Local de Joventut?

És un instrument per definir i planificar les polítiques de joventut que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles. Els plans locals de joventut són la metodologia per respondre millor a les necessitats dels i les joves de cada territori i transformar una determinada situació.

Pla Local de Joventut 2021-2024

El Pla Local de Joventut d’Amposta 2021-2024 planteja que les persones joves estan al centre de les polítiques, en són les protagonistes i, per extensió, aquelles persones que hi treballen habitualment o hi tenen contacte i entén que les necessitats detectades al pla i les propostes que en surtin, hauran de traçar les línies de treball dels propers anys.

Previous
Next

Pla Local de Joventut 2021-2024

Escoltar la veu dels i les joves!

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!

Segons el Nou Reglament General de Protecció de Dades, o RGPD (reglament (UE) 2016/679) li informem que el responsable de recopilar i tractar les seves dades serà l'Ajuntament d'Amposta. La finalitat de les dades aquí recopilades serà únicament la de poder gestionar les consultes rebudes. Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat.