Salut

benestar físic, emocional, mental i social

"Entenem la salut des d’una visió àmplia de benestar físic, emocional, mental i social, sabent que totes les esferes són importants i indestriables les unes de les altres. Per això mateix veuràs que aquest apartat conté informació des d’alimentació, passant per sexualitats o salut emocional, però totes elles són imprescindibles"

Serveis de salut 

El servei de referència en salut i joves és la tècnica de salut de l’Oficina Jove del Montsià, que està ubicada al Casal d’Amposta. D’altra banda cal destacar també que hi ha un Servei d’Atenció Integral d’Amposta per a persones LGTBIQ+, ubicat al Carrer Sant Roc, 14 que presta atenció els dimarts de 16:00h a 18:00h.

 Oficina Jove del Montsià

 Servei d’Atenció Integral d’Amposta

 

Alimentació

Consells per a una bona alimentació

L’adolescència i la joventut és l’etapa en què es produeixen més trastorns alimentaris, entre altres per la pressió social i dels mitjans de comunicació. El trastorn sol venir quan es mira de controlar el pes amb mesures que perjudiquen la salut i la preocupació per l’aspecte físic esdevé una obsessió. 

 

Sexualitat

El sexe és molt més que el coit o els anticonceptius. Saber prendre decisions responsables, respectar els i les altres, acceptar-se a un/a mateix/a, gestionar les pròpies emocions… són només alguns aspectes que permeten gaudir d’una bona salut sexual.

Gaudir amb informació

Malalties de transmissió sexual 

 

Adiccions

Eines per treballar les adiccions i les drogues 

El Pep és un web educatiu on els adolescents (franja de 14 a 17 anys) poden trobar informació i reflexions que promouen l’actitud crítica davant els consums de drogues.

La Clara és un projecte de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat, coordinat per la Subdirecció General de Drogodependències, per potenciar la difusió dels missatges preventius relacionats amb les drogues i reduir comportaments de risc dels joves a partir dels 18 anys.

Adiccions comportamentals 

Les addiccions vinculades a determinats comportaments han augmentat de manera important. La sobreexposició a les noves tecnologies, fenomen creixent, pot generar addiccions, i tot i que de moment afecten una part petita de la població, aquesta és cada cop més important. Entre aquestes trobem els jocs a l’atzar, els videojocs, l’ús dels dispositius mòbils, internet o xarxes socials.

 

Salut emocional

Entenem per salut emocional o benestar emocional una manera de viure lliure, responsable

i feliç. És a dir, tenir actituds positives, solidàries i responsables que influeixen favorablement sobre la salut. Així doncs, entenem la salut en un sentit global i no només com a l’absència de malaltia.

Estimar no fa mal

Gestioemocional.cat

Una app per al control del teu benestar emocional.

Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres!

Segons el Nou Reglament General de Protecció de Dades, o RGPD (reglament (UE) 2016/679) li informem que el responsable de recopilar i tractar les seves dades serà l'Ajuntament d'Amposta. La finalitat de les dades aquí recopilades serà únicament la de poder gestionar les consultes rebudes. Per a més informació pot consultar la nostra nova política de privacitat.